در آرزوی مصلحت‌اندیشی غالیانه

یکشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۱ - ۶:۰۰ ق.ظ - یادداشت ها
 

۱-  امام صادق ع: از دو خصلت مهلک برحذر باش: فتوا دادن در دین خدا به میل خود و سخن گفتن درباره آنچه نمی‌دانی[۱]. ۲- برخی بجای ابراز صریح نظر خود به جای حکم خدا، دم از چیزی به نام مصلحت می‌زنند؛ مصلحت چنین می‌گوید و امروز مصلحت چنان است و سخنانی از این دست[۲]. مصلحت مدت‌هاست به مثابه تیغی برهنه، بسیاری از اصول، سنن و شعائر شیعی را هدف گرفته و یک به یک آن‌ها را زیر سوال می‌برد و دیگران را از آن‌ها برحذر می‌دارد. مسئله اصلی آن است که مصلحت‌سنجی در دین – که تنها برای برخی […]