جعل و تحریف چگونه رخ می‌دهد؟ یک نمونه

دوشنبه،۱۷ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۱:۲۹ ب.ظ - یادداشت ها
 

چند وقت پیش در فروم منتدیات البحرین با تاپیکی مواجه شدم که عنوان آن چنین بود: ابن ابی الحدید به اعتراف عالمان شیعی نیز شیعه است.

طبیعتا انتظار من چنین بود که نویسنده برای استناد سخن خود به مثل کتاب مجالس المومنین ارجاع دهد ولی در کمال تعجب وی به کتاب الذریعة آدرس داده بود.

باور اینکه مرحوم آقا بزرگ چنین سخنی فرموده باشد بسیار سخت بود، به خود الذریعه مراجع کردم و دیدم بارها و بارها وی را سنی خوانده اند.

در پاسخی نظر آقا بزرگ را نوشتم.

اما نویسنده در پستی طولانی و البته سراسر توهین نوشت که عادت شما شیعیان دروغگویی است و در این آدرس الذریعه آقا بزرگ صریحا وی را شیعی می داند.

در کمال تعجب آدرس مورد ادعای وی دقیقا همان جایی بود که آقا بزرگ بر سنی بودن وی تصریح کرده بودند، ناچار شدم عین عبارت آقا بزرگ را کپی کنم و در آن تاپیک نقل کنم.

تعجب من وقتی بیشتر شد که نویسنده دوباره پاسخ داد! این بار علاوه بر فصل مفصل‌تری در باب دروغ گو بودن شیعیان، بر نقل قول من نیز تاخته بود و عتاب آلود نوشته بود که می‌بایست از کتمان حقیقت به قیمت جعل عبارتی چنین طولانی شرمسار باشم! سپس عبارتی بسیار طولانی نقل کرد که این متن الذریعه است و آقا بزرگ در آن صراحتا اثبات می‌کرد ابن ابی الحدید شیعه بوده است!

واقعا پاسخی نداشتم، این عبارت نه فقط از لحاظ سبک نگارشی تفاوتی واضح با کتاب الذریعه و نگارش آقا بزرگ داشت که اساسا – با وجود جستجوی بسیار با کامپیوتر – در هیچ جای الذریعه هم وجود نداشت!

گاهی پذیرفتن حرف مخالف – حتی اگر بر حق بودن آن روشن شده باشد – آن چنان سخت است که انسان مجبور به جعلی به قاعده‌ی یک صفحه می‌شود! آن‌هم از کتابی که در دسترس همه بود و جاعل چندان جایی برای کتمان حقیقت نداشت!

اگر در شرایط این روزگار، جعل و تحریف آشکار چنین برای عده‌ای ساده به نظر می‌رسد، تایید برخی گزارش‌های تاریخی که از حدیث‌سازی و تحریف گسترده احادیث در طول تاریخ اسلام به سود گروه خاصی که قرنها حکومت را نیز در اختیار داشتند دیگر چندان دشوار نیست!