اختلاف در معنای لغوی یک واژه در قرآن کریم ، بخاطر اختلاف نظر در ریشه و اشتقاق آن مسئله ای بسیار رایج است. آیه ۶۱ سوره بقره یکی از همین موارد است : فَادْعُ لَنا رَبَّکَ یُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها وَ قِثَّائِها وَ فُومِها وَ عَدَسِها وَ بَصَلِها در تعیین معنای واژه « فوم »  اختلاف نظر بسیار زیادی بین لغویان و مفسرین است ، ابن مسعود این کلمه را « ثومها » قرائت کرده و همین نکته توجه بسیاری را جلب کرده که واژه اصیل کدام است ؛ فوم یا ثوم ؟ ابوحیان نقل می کند […]