در میان عالمان شیعی معاصر، دو سیره کاملا متفاوت در تالیف و انتشار آثار دیده می‌شود: دسته‌ای مانند مرحوم آیت الله خوئی آثار بسیاری تالیف و تدوین کرده و به انتشار رسانده‌اند و از دسته‌ای دیگر هیچ نوشته‌ای در دسترس نیست. از بارزترین چهره‌های دسته اخیر آیت الله سید علی سیستانی (ت ۱۳۴۹ هـ ق) است که خود نیز در گفتگویی به این بی‌رغبتی به انتشار اثری از خود تصریح نموده‌اند. چد تقریری که از ایشان به چاپ رسیده هرچند در شناخت آراء و نظریات ایشان موثر است، اما جای خالی اثری حدیثی از ایشان که دوره‌ای نزد مرحوم آیت […]