عثمان بن مقبل الواعظ یکی از فقهای بغداد بود که آثاری چند در تفسیر، اخلاق، فقه و تاریخ داشت. در مورد آثار او گفته‌اند که بسیار پر اشتباه است، چرا که او شخصی «صحفی» بوده است. اصطلاح «صحفی»[۱] اصطلاحی رایج در فرهنگ علمی جهان اسلام بود که برای توصیف افرادی به کار می‌رفته که تلاش می‌کردند علم را نه از اساتید و شیوخ بلکه با مطالعه شخصی کتاب‌های علمی به دست آورند. چنین افرادی همیشه در معرض دو خطر مهم بوده‌اند: ۱- قرائت و فهم نادرست متون علمی ۲- خود بزرگ‌بینی و گستاخی نسبت به عالمان مثال‌های بسیاری در تاریخ […]

 

 

دائرة المعارف زنان و فرهنگ‌های اسلامی که به اختصار EWIC خوانده می‌شود را می‌توان بزرگ‌ترین اثر در باب هر آنچه به زنان در جوامع اسلامی مربوط می‌شود دانست، دائرةالمعارفی گسترده که به مانند دائرة المعارف اسلام و قرآن، در بی‌توجهی جوامع اسلامی به ارزش و اهمیت دائرة المعارف‌ها دردنیای امروز، در لیدن و توسط انتشارات بریل به چاپ رسیده‌است. سرویراستاری این اثر که طی پنج سال و از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ میلادی منتشر شد بر عهده خانم سعاد جوزف است، استاد مردم شناسی و مطالعات زنان که اکنون در دپارتمان مردم شناسی دانشگاه کالیفرنیا تدریس می‌کند. وی پیش از این […]

 

صفحه 2 از 212