معنای مسلمانی

چهارشنبه،۲۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۲:۲۸ ب.ظ - یادداشت ها
 

بحث از اسلام و تبیین معنای صحیح آن، از دیرباز در جامعه اسلامی رواج داشته و ریشه در قرن نخست هجری و نزاع های گسترده بر سر تفسیر اسلام میان صحابه، تابعین و عالمان مسلمان پس از ایشان دارد و امروزه نیز این نزاع در هنگام عرضه و تبیین دین تصویر درست اسلام خصوصا برای غیر مسلمانان ادامه دارد. در کنار این مناقشه طولانی، چندی است که توجه برخی به معنای مسلمانی نیز جلب شده است؛ گزارش و تحلیل آنچه عموم مسلمانان – و نه خصوص عالمان مسلمان – آن را التزام به اسلام و یا تفسیر خود از اسلام […]